Analiza dokładności pomiarów elektrycznych

Najważniejszą rzeczą jeśli chodzi o pomiary elektryczne jest przede wszystkim ich dokładność. Dokładność jest również pojęciem podstawowym i najważniejszą cechą, która to opisuje otrzymywane wyniki.

Jeśli wyniki poszczególnych pomiarów nie są dokładne, to nie mają żadnej wartości ani dla osoby wykonującej pomiar, ani dla osoby starającej się zinterpretować uzyskany wynik. Zazwyczaj wszystkie urządzenia miernicze cechujące się dużą dokładnością pomiarową są bardzo kosztowne. Jednak korzystanie z mierników z niższą klasą pomiarową zazwyczaj jest prawidłowe o ile margines błędu jest dopuszczalny.

Doświadczona osoba wykonująca pomiary może na podstawie klasy miernika ocenić dokładność uzyskanych wyników. Pomiary musza być wykonywane w określonych warunkach. Dokładność uzyskanych wyników to nie jest to samo co dokładność urządzenia pomiarowego. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z tego, że dokładność samych wyników jest bezpośrednio uzależniona od dokładności używanego sprzętu.

W takim wypadku, aby dokonać dokładnych pomiarów należy przeprowadzać je w ściśle określonych warunkach. Obserwacje zawsze przeprowadza człowiek, który może się pomylić. Obliczenia można powierzyć w ręce odpowiednich maszyn czy komputerów.

Wadą komputerowej analizy uzyskanych wyników pomiarów jest fakt, iż maszyna nie jest w stanie nam potwierdzić ani kompletności, czy też nawet trafności danych pierwotnych wynikających z naszych obserwacji. Wszystkie uzyskane dane w wyniku pomiaru musimy zatem opierać jedynie na zaufaniu do profesjonalizmu osoby przeprowadzającej pomiar.