Badania instalacji odgromowej

Najczęstszą przyczyną pożarów w gospodarstwach domowych jest przede wszystkim uderzenie pioruna. Wiele domów jednorodzinnych nie posiada odpowiedniej instalacji odgromowej, a co za tym idzie jest narażonych na niszczycielskie działanie piorunów.

Ustawa o prawie budowlanym oraz przepisy szczegółowe stanowią wyraźnie, gdzie powinna być zamontowana instalacja odgromowa oraz jak przeprowadza się jej okresowe badania.

Sama ochrona odgromową jest wykorzystywana bezpośrednio w celu zapobieżenia skutkom bezpośredniego uderzenia wyładowania atmosferycznego w dany obiekt oraz zminimalizowania skutków pośrednich wywołanych takim zdarzeniem.

Każde wykonywane badanie okresowe instalacji odgromowych koniecznie musi obejmować dokładne sprawdzenie urządzenia piorunochronnego, w tym także sprawdzenie zainstalowanych przewodów, poszczególnych elementów łączeniowych, czy też wsporników i mocowania do budynków. Ważne jest również sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego, przeprowadzenie pomiaru rezystancji uziomu. Elektrycy nie mogą pominąć sprawdzenia stanu urządzeń, które ograniczają ewentualność przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach odpowiedzialnych za przesyłanie sygnałów elektrycznych.

Rozróżniamy generalnie dwa rodzaje instalacji odgromowych. Jedną z nich jest zewnętrzna instalacja odgromowa, która tworzona jest przez siatkę, czyli zwody poziome i pionowe razem z przewodami odprowadzającymi ładunki elektryczne do gruntu i uziemiaczami. Zadaniem tej siatki jest odprowadzenie ładunku pioruna od miejsca bezpośredniego uderzenia aż do ziemi. Drugi rodzaj instalacji, to tak zwana wewnętrzna instalacja odgromowa. Zbudowana ona jest z instalacji przeciwprzepięciowej połączonej z szyną ekwipotencjalną.

Badaniom okresowym instalacji odgromowej podlegają wszystkie rodzaje obiektów budowlanych z zainstalowaną instalacją odgromową.