Badanie urządzeń elektrycznych

Każda osoba, która na co dzień pracuje z urządzeniami elektrycznymi doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, jak ważne jest posiadanie bezpiecznych narzędzi elektrycznych. Z tego to właśnie powodu niezbędne jest poddawanie ich okresowym badaniom sprawdzającym bezpieczeństwo ich eksploatacji.

Najważniejsza jest tak zwana podwójna izolacja, która zapewnia użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i ogranicza prawdopodobieństwo porażenia prądem elektrycznym.

Każde urządzenie elektryczne wykorzystywane w pracy musi koniecznie być poddawane okresowym badaniom także przez elektryka pomiarowca. Urządzenia elektryczne w znacznym stopniu różnią się od siebie rodzajem  ochrony. Warunki pracy niestety sprzyjają uszkodzeniom sprzętu, a same materiały izolacyjne pokrywające przewody w narzędziach z czasem tracą odpowiednie właściwości izolacyjne.

Najczęściej poddawane badaniom są przedłużacze, wiertarki, młoty udarowe, spawarki, opalarki, tokarki, wszelkiego rodzaju szlifierki, betoniarki, kable zasilające komputery czy myjki ciśnieniowe. Największym zagrożeniem dla materiałów izolacyjnych jest w szczególności zmienna temperatura, deszcz, śnieg oraz inne czynniki zewnętrzne, które powodują znaczne osłabienie izolacji takich elementów jak przewody zasilające czy obudowa.

Każde urządzenie elektryczne po naprawie powinno mieć sprawdzoną ciągłość przewodu ochronnego PE, rezystancję izolacji.

Każdorazowe badanie urządzenia elektrycznego musi zakończyć się sporządzeniem protokołu z badań.