Wyniki i interpretacja pomiarów elektrycznych

Elektryka jest taką dziedziną, gdzie pod żadnym pozorem nie może być żadnych nieścisłości. Wszystko musi pasować idealnie. Z tego to właśnie względu wykonuje się odpowiednie pomiary elektryczne.

Podczas pomiarów dokonywanych w instalacji elektrycznej udaje nam się uzyskać różne wyniki. Są one najczęściej wyświetlane na ekranach stosowanych mierników. Ponadto możemy również posiłkować się wynikami wskazywanymi przez różnego rodzaju przyrządy pomocnicze. W niektórych przypadkach istotna jest szczegółowa obserwacja okoliczności, w jakich to przeprowadzano pomiary. Wszystkie te rzeczy składają się na liczbowe i jakościowe wyniki obserwacji przeprowadzanego doświadczenia pomiarowego.

Otrzymane pomiary w wyniku zastosowania urządzeń mierniczych nazywa się surowymi wynikami pomiaru. Elektryk zawsze musi dążyć do uzyskania nadmiaru surowych wyników, gdyż to właśnie wśród nich mogą znajdować się poszczególne skutki oddziaływania zjawisk, jakie to mogliśmy przeoczyć w trakcie pomiaru, a które to z kolei znaczącą mogą wpływać na zafałszowanie uzyskiwanych wyników.

Niestety nie istnieje coś takiego jak filtr, który pozwoliłby wyeliminować wszystkie zakłócenia z naszego pomiaru. To sam elektryk musi odpowiednio ukierunkowywać swój tok myślenia, aby pomiary były prawidłowo przeprowadzone.

Takie same skutki nieodpowiednich pomiarów mogą być wynikiem zaistnienia różnych zdarzeń i oddziaływanie innych czynników. Nie możemy więc jednoznacznie stwierdzić co ma bezpośredni wpływ na błędne wyniki. Potrzebna jest tutaj ogromna wiedza elektryka oraz jego zdroworozsądkowe podejście do całej sytuacji.

Obecne urządzenia są tak budowane, by były one jak najmniej wrażliwe na oddziaływanie wszystkich innych wielkości niż ta bezpośrednio poddawana pomiarowi.