Jak w szybki sposób oszacować koszty pomiarów?

Poniżej podaję sposób na przybliżone wyliczenie kosztów pomiarów elektrycznych.

Rezystancja izolacji:
Rezystancje izolacji przewodów wykonuje się na danym obwodzie elektrycznym.
Wystarczy policzyć ilość wyłączników nadprądowych („S”-ek) lub bezpieczników topikowych w rozdzielniach , sprawdzić czy są to obwody 1 czy 3 fazowe „x” stawka za obwód.

Ochrona przeciwporażeniowa:
Badanie ochrony przeciwporażeniowej wykonuje się w gniazdach z bolcem ochronnym, oraz na urządzeniach bezpośrednio podłączonych do sieci elektrycznej. Aby oszacować koszt należy policzyć ilość gniazd z bolcem oraz urządzeń bezpośrednio podpiętych do sieci elektrycznej „x” stawka za pomiar w obwodzie 1 lub 3 fazowym.

Koszty pomiarów elektrycznych teraz nie powinny przysparzać Ci problemów. Jeśli nadal masz problem z obliczeniami, skontaktuj się ze mną.