O firmie

Firma AGAM działa na rynku lubelskim od 1996 roku.

Wykonujemy pomiary elektryczne dla firm w zakresie:

– pomiary przeciwporażeniowe
– pomiary impedancji pętli zwarcia
– pomiary rezystancji (oporności) izolacji przewodów elektrycznych, teletechnicznych
– pomiary rezystancji (oporności) izolacji urządzeń
– pomiary wyłączników różnicowo-prądowych (RCD), przeciwpożarowych
– badania instalacji odgromowych
– pomiary uziemień ochronnych i odgromowych
– pomiary elektronarzędzi: spawarek, wiertarek, szlifierek itp.
– badania natężenia oświetlenia wewnątrz pomieszczeń światłem sztucznym (szkoły, biura, stanowiska pracy z monitorem komputerowym)

Nasi elektrycy legitymują się uprawnieniami w zakresie dozoru (D) i eksploatacji (E) instalacji elektrycznych również w zakresie pomiarów elektrycznych.

Wykonujemy badania (pomiary) okresowe elektronarzędzi oraz urządzeń elektrycznych.

Mamy duże doświadczenie w badaniach instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych, dużych budynkach biurowych, użyteczności publicznej, bankach itp.

Do pomiarów (badań) używamy mierników tylko z ważnymi świadectwami wzorcownia. Do każdego protokołu dołączamy kserokopie uprawnień osób, które wykonywały pomiary oraz świadectwa wzorcowania mierników.

Firma AGAM jest płatnikiem podatku VAT. Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT bądź paragony.
Nie godzimy się na propozycje typu „a może bez rachunku będzie taniej?” lub „po co mierzyć, mi potrzebny jest tylko protokół”. Podchodzimy bardzo rzetelnie do świadczonych usług.

Sprawdź nas! Zadzwoń teraz!