Pomiary rezystancji (oporności) izolacji

W elektryce możemy znaleźć co najmniej kilkadziesiąt najróżniejszych pomiarów, które to wykonuje elektryk. Są one uzależnione od wielu czynników oraz obwarowane odpowiednimi przepisami i ustawami.

Tak jest na przykład w przypadku pomiary rezystancji izolacji. Tego rodzaj pomiar jest wykonywany zawsze przed pierwszym podłączeniem całej zamontowanej instalacji elektrycznej do sieci. Pomiary te wykonuje się nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Podczas przeprowadzania pomiaru wyłączone zostają wszystkie wyłączniki oraz odłącza się obciążenia. Ma to na celu prawidłowe zbadanie całej instalacji, bez fałszowania wyników pomiaru przez dane obciążenia. Zazwyczaj pomiar jest wykonywany z zastosowaniem metody napięciowo – prądowej. Podczas pomiaru prawidłowe natężenie prądu płynącego przy znamionowym napięciu zasilania powinno mieć wartość nie mniejszą niż 1 mA.

Wielkość napięcia pomiarowego jest uzależniona od znamionowego napięcia badanej instalacji elektrycznej.

Każdy pomiar oporności instalacji elektrycznej wykonuje się prądem stałym. Pozwala to na wyeliminowanie wpływu pojemności na uzyskany wynik pomiaru. Wynik pomiaru odczytuje się zawsze dopiero po ustaleniu się wskaźnika.

Rezystencja izolacji uznawana jest za zadawalającą, jeśli jej wartość jest większa od odpowiednich i przypisanych danej instalacji wartości minimalnych. Jeśli uzyskana wartość jest mniejsza od ustalonych wartości, to należy po kolei wyłączać obwody instalacji, by możliwe było ustalenie obwodu posiadającego obniżoną rezystencję.