Pomiary wyłączników różnicowo–prądowych

Każda instalacja elektryczna musi być całkowicie bezpieczna dla jej użytkownika. Jeśli stwarza ona jakiekolwiek podejrzenie nieodpowiedniego działania, to natychmiast musi zostać wyłączona i naprawiona.

Z tego to właśnie względu niezwykle istotna jest przede wszystkim okresowa ocena stanu oraz poprawnego działania wyłączników różnicowoprądowych. We własnym zakresie powinniśmy raz w miesiącu sprawdzić działanie wyłącznika-różnicowo-prądowego przyciskiem „TEST” który znajduje się na obudowie. Pomiarami parametrów elektrycznych muszą zająć się elektrycy posiadający uprawnienia SEP do wykonywania pomiarów elektrycznych. W wykonywaniu pomiarów pomagają w tym nowoczesne przyrządy pomiarowe, które prowadzą nas przez ten skomplikowany proces. Oprogramowanie zastosowane w miernikach pozwala na sporządzenie właściwej dokumentacji pomiarowej.

Każdy elektryk pomiarowiec podkreśla, że podczas pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych należy przede wszystkim sprawdzić czas zadziałania wyłącznika oraz prąd zadziałania. Najlepiej jest jednak wykonać  pomiary wszystkich  parametrów, które charakteryzują wyłączniki różnicowoprądowe.

Oczywiście bardzo ważne jest także bezpieczeństwo podczas wykonywania pomiarów. Elektryk pomiarowiec nie może wykonywać pomiarów sam. Konieczna jest dodatkowa osoba z uprawnieniami elektrycznymi, która potrafi udzielać pierwszej pomocy osobom porażonym przez prąd elektryczny.

Pomiarowcy chętnie korzystają z najlepszych na rynku urządzeń pomiarowe, które ułatwiają wykonywanie pomiarów i skracają i czas. Przy pomocy nowoczesnego miernika możemy szybko sprawdzić prawidłowość połączeń w gniazdku sieciowym, zmierzyć napięcie sieci elektrycznej, dokonać pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych jak i przeprowadzić pomiar rezystancji / impedancji pętli zwarcia. W wielu wypadkach możemy nawet wybrać przy pomiarach napięcie bezpieczne na poziomie dwudziestu pięciu oraz pięćdziesięciu Voltów, a  także dodatkowo napięcie dwunastu i pół Voltów.