Zapraszam do korzystania z naszych usług.

Wykonujemy między innymi:

 

POMIARY PRZECIWPORAŻENIOWE

– pomiary rezystancji izolacji
– pomiary impedancji pętli zwarcia/zerowania
– pomiaru wyłącznika różnicowo-prądowego
– instalacji odgromowej
– elektronarzędzi
– przedłużaczy
– listew zasilających z warystorami
– przewodów zasilających komputer
– urządzeń elektrycznych

POMIARY inne

– pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy